Hayır, 29/01/2021 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu tarihten itibaren 9uncu Sınıfa Doğrudan Geçiş Sınavlarıyla öğrenci kabul edilmemektedir.
Hayır ancak her öğretim yılı sonunda, bir sonraki öğretim yılı geçerli olmak üzere dönem birincilerine % 50, ikincilerine % 30 ve üçüncülerine % 20 başarı bursu veriyoruz.
Hayır, yürürlükte olan yönetmeliğe göre kesin kayıt yaptırmadan ücretsiz okuma başvurusu yapılamaz.

Evet. Detaylar için lütfen "İstanbul Özel SJ Fransız Lisesi Spor Bursu Yönetmeliği"ni okuyunuz.

2010-2011 öğretim yılından itibaren Hazırlık, Lise 1, Lise 2 ve Lise 3 seviyelerinde ilk 3'e girenlere "Başarı Bursu" verilmektedir : her seviyenin birincisine %50, ikincisine %30, üçüncüsüne % 20. Öğrencinin bu bursu alması ücretsiz okuma için başvurmasına engel değildir.
Hayır, okulumuzda "Saint-Joseph mezunu veli" indirimi uygulaması yoktur. SJ mezunları da diğer veliler gibi ücretsiz okuma için başvuru yapabilirler.
Okul taksitleri ücretsiz okuma başvurusu sonuçlanana kadar düzenli olarak yatırılmalıdır. Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrencinin velîsinin ödediği taksit tutarı kalan taksitlerden düşülür veya artan kısım iade edilir.
SAJEV Burs, Ücretsiz Okuma ve İndirim Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde verilecek burs oranlarının SAJEV'in kaynakları dikkate alınarak belirleneceği belirtilmektedir. (Güncel oranlar SAJEV'den öğrenilmelidir.)

Özel Küçük Prens Ortaokulu mezunlarından İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi'ne ilk yerleştirmede kayıt yaptıran en yüksek puanlı birinci ve ikinci öğrenciye SAJEV tarafından belirlenecek oranlarda burs verilir. Bu iki burs, öğrenciler Saint-Joseph Lisesi'nin belirlediği kriterlere uygun başarıyı devam ettirdikleri ve disiplin cezası almadıkları sürece lise eğitimleri boyunca sürdürülür. Bu bursları SAJEV ve İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi eşit olarak karşılamaktadır.

Aynı şartları taşıyan 3. ve 4. sıradaki öğrencilere SAJEV tarafından belirlenecek oranda burs verilir. Bu iki burs bir öğretim yılı süresince verilir. Bu bursları SAJEV karşılamaktadır.

Bu burslar diğer burslara eklenebilir ancak toplamı %100'ü aşamaz.
Özel okullarda, yönetmeliğe bağlı olarak öğrenci mevcudunun %3'ü kadar ücretsiz öğrenci okutulmaktadır. Bu olanak ihtiyacı olan ve burs komisyonu tarafından ev ziyareti yapılıp başvurusu uygun bulunan öğrencilere tanınmaktadır.

Disiplin cezası almayanlar,
Sorumluluk veya Seviye Belirleme Sınavı'na girmek zorunda olmayıp sınıfını doğrudan geçenler.

(Sadece Saint-Joseph Lisesi öğrencileri başvurabilir.)

Şu öğrenciler ücretsiz okuma başvurusunda bulunamaz:

Disiplin cezası alanlar,
Sorumluluk veya Yeterlilik Sınavı'na girmek zorunda olanlar,
Bir kardeşi özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuyanlar.

(Sadece Saint-Joseph Lisesi öğrencileri başvurabilir.)

Gereken belgeler listesini web sitesinde Akademik > Öğretim yılı > Öğrenci yaşamı > Öğrenim ücreti ve burslar
başlığı altında bulabilirsiniz.

Halen öğrenci olanlar, "Ücretsiz Okuma Başvuru Formu"na ve "Ücretsiz Okuma Ve Burs Başvurusu Hakkında KVK Aydınlatma Metni - Açık Rıza ve Onay Formu"na okulun resmi web sitesinde “Öğrenci Yaşamı”, “Ücretler ve Burslar” alanından ulaşabilirler.
Ücretsiz okuma başvuruları sekreterliğe yapılır. (Sadece İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi öğrencileri başvurabilir.)

Başvurular Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 58'inci maddesinde belirtilen tarih aralığında yapılmalıdır.

Suistimalleri önlemek için;
Tüm ücretsiz okuma başvuru dosyaları, okul idareci ve öğretmenlerinden oluşan "Değerlendirme Kurulu" tarafından titizlikle incelenmektedir. Okul Aile Birliği'nden bir temsilci ile okuldan bir temsilci ilk defa başvuran ailelere ev ziyaretinde bulunur ve bir rapor düzenler.

Gerçeğe uymayan bir beyan tespit edildiğinde ücretsiz okuma hakkı veya burs okul müdürlüğünce iptal edilir. Öğrencinin ücretsiz okuduğu veya burs aldığı dönemlere ait ücretler yasal faizi ile birlikte geri alınmak üzere yasal işlem başlatılır.

Burs, belirli bir koşula bağlı olarak verilen ve yüzdesi okul tarafından belirlenen bir destektir. Verilmesi yasal olarak zorunlu değildir ve okul idaresi burs koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ücretsiz okuma, maddî olarak ihtiyacı olan öğrencilere tanınan ve %100 oranında verilen bir destektir. Verilmesi yasal olarak zorunludur ve koşulları yönetmelikle belirlenir, okul idaresinin bu koşullarda değişiklik yapma hakkı yoktur. Ücretsiz okuma hakkı tanınacak öğrenci sayısının yüzdesi Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikle belirlenir.
İlgili yönetmeliğe göre ücretsiz okuma hakkı sadece içinde bulunulan eğitim-öğretim yılı için geçerlidir. Bir sonraki yıl tekrar başvurulması zorunludur.
Hayır, yürürlükteki yönetmelikte böyle bir sınırlama yoktur ancak yüksek gelir düşük puan anlamındadır.
Ücretsiz okuma hakkı sadece öğrenim ücretini kapsar. Tablet, kitap, kırtasiye, kıyafet, yemek, servis, yaz okulu gibi diğer hizmetleri kapsamaz.
Evet, okuyan 2 kardeşten büyüğüne, birlikte okudukları müddetçe %10 indirim yapılmaktadır.
Sosyal Tesislerden yararlanma şartlarını öğrenmek için Saint-Joseph'liler Derneği resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz : http://www.sjd.org.tr
Lise Hazırlık sınıfları, her sınıftaki öğrencilerin LGS puanlarının aritmetik ortalaması eşit olacak biçimde ve toplam kız ve erkek öğrenciler her sınıfa eşit oranda dağıtılacak biçimde oluşturulur.

Hazırlık dışındaki seviyelerde aynı işlem öğrencilerin yıl sonu puan ortalamaları kullanılarak gerçekleştirilir.
Hayır, Fransızca eğitim yapan özel okullardan gelen öğrenciler öğrenimlerine diğer öğrencilerle birlikte devam ederler.
Hayır olamaz.
Bir öğrencinin okulumuzun Lise Hazırlık sınıfına kayıt olabilmesi için gereken koşullar şunlardır:
a) Merkezi sınava girmiş olmak ve
b1) Asil listede olmak ve zamanında başvurmak veya
b2) Yedek listede olmak ve zamanında başvurmak veya
b3) En az açıklanan taban puan kadar puan almış olmak ve zamanında ön kayıt yaptırmış olmak.
Hayır. Saint-Joseph öğrencileri üniforma giymeye devam edeceklerdir. (Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nin 1. maddesinin 2. fıkrası bu kararın Yabancı Özel Okulları kapsamadığını açıkça belirtir.)
"Baraj dersi" öğretim yılı sonunda veya Yeterlilik Sınavı (Hazırlık sınıfında başarısız olunan derslerden girilen sınav) sonrasında mutlaka başarılı olunması gereken derstir. Baraj derslerinin herhangi birinden başarısız olunursa sınıf tekrarı yapılmalıdır."
Evet : Türkçe ve Fransızca.
Türkçe, 2006-2007 öğretim yılından başlayarak "Baraj dersi" oldu.
Hazırlık'ta yalnız 1 kez sınıf tekrarı yapılabilir.
Web sitemizin ana sayfasından Akademik > Kayıtlar Hakkında > SJ Puanı ve İstatistikler bağlantısına tıklayarak ilgili istatistiklere ulaşılabilir.
Hayır, bu sınava girmek zorunlu değildir. Bu sınava sadece yeni kayıt olan ve Hazırlık sınıfını atlamak isteyen öğrenciler katılır.
Yeterlilik Sınavı tarihlerini görmek için lütfen web sitemizin ana sayfasından Akademik > Öğretim Yılı > Sınavlar > Yeterlilik (Yeni kayıt) bağlantısına tıklayınız.
Size gönderilen mektuptaki devamsızlıklardan haberdar iseniz herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur. Haberdar olmadığınız devamsızlıklar varsa veya devamsızlık sayısında hata olduğunu düşünüyorsanız ilgili müdür yardımcısından randevu alıp yüzyüze görüşerek, telefon ederek veya detaylı bir açıklamayla birlikte e-posta atarak durumu bildiriniz.
a) Değişiklikleri bir dosya kâğıdına yazınız, imzalayarak (mutlaka velî tarafından imzalanmalı) ilgili müdür yardımcısına gönderiniz. 
b) Değişiklikleri ilgili müdür yardımcısına e-posta mesajı ile bildiriniz.
Öğrencinin velisi sekreterliğe başvurmalıdır. Okul müdürlüğü'ne hitaben bu işlemin gerekçesini açıklayan bir dilekçe yazmalı ve dilekçesinde yeni velinin bilgilerini vermelidir.

Okul tarafından düzenlenen etkinlikler

a) internet sitesinde yayımlanarak,
b) idareciler tarafından imzalanmış antetli kâğıtlarla,
c) sms ile,
d) e-posta ile 

tüm velilere iletilir.

Bu bilgilere web sitemizden Akademik > Kayıtlar başlığı altından ulaşabilirsiniz.
Bu bilgilere web sitemizden Akademik > Kayıtlar başlığı altından ulaşabilirsiniz.
Yeni kayıt olan bir öğrencinin kaydını çekmek için

1) Kesin kayıt anında "veli" olarak belirtilen kişi,

2) Kayıt yapmaya, kayıt çekmeye, nakil yapmaya izin veren noter onaylı vekalet belgesi olan bir kişi

şahsen okula başvurmalıdır.

Bu bilgiye web sitemizden Akademik > Kayıtlar başlığı altından ulaşabilirsiniz.
Hayır olamaz.
Bir öğrencinin okulumuzun Lise Hazırlık sınıfına kayıt olabilmesi için gereken koşullar şunlardır:
a) Merkezi sınava girmiş olmak ve
b1) Asil listede olmak ve zamanında başvurmak veya
b2) Yedek listede olmak ve zamanında başvurmak veya
b3) En az açıklanan taban puan kadar puan almış olmak ve zamanında ön kayıt yaptırmış olmak.
Web sitemizin ana sayfasından Akademik > Kayıtlar Hakkında > SJ Puanı ve İstatistikler bağlantısına tıklayarak ilgili istatistiklere ulaşılabilir.

Hayır, velâyeti olmayan ebeveyn kesin kayıt işlemini yaptıramaz.

Velâyeti olmayan ebeveynin kayıt işlemini yaptırabilmesi için velâyeti olan velînin kendisine vekâlet vermesi zorunludur.

Yasal veli dışında bir kişinin kesin kayıt yaptırabilmesi için kayıt yapmaya, kayıt çekmeye, nakil yapmaya izin veren noter onaylı bir vekâletnameye sahip olması gerekir.

Yasal veli dışında bir kişi kesin kayıt esnasında noter onaylı vekâletin aslını göstermek ve fotokopisini teslim etmek suretiyle işlem yaptırabilir.

Hayır, sadece bir özel okula kesin kayıt yaptırılabilir.
Evet. Öğrencinin okulumuza kayıt yaptırdığına dair "Kesin Kayıt Belgesi" veriliyor.
Aynı vekâletnamede tüm vekillerin ismi olabilir, ancak tüm vekillerde birer orijinal vekaletname olmalıdır. Vekâletnamede her bir vekilin birlikte veya ayrı ayrı, tek başına hareket etmeye ve kayıt aşamasında her türlü işlemi yapmaya (kayıt yapma, kayıt çekme, nakil yapma) yetkisi olmalıdır.

Hayır, Fransızca eğitim yapan ortaokul mezunlarına ayrılan özel bir kontenjan yoktur.

Hayır, sınavla öğrenci aldığımız için bağlı olduğumuz yönetmeliklerde okul idarecilerine veya öğretmenlerine ayrılmış özel bir kontenjan yoktur.
Hayır, sınavla öğrenci aldığımız için bağlı olduğumuz yönetmeliklerde bu türden özel bir kontenjan bulunmuyor.
Hazırlık sınıfına kayıt olmak için duyurulan kontenjan açığı, okulumuzun web sitesinden veya okul girişindeki duyuru panosundan takip edilebilir.
Kayıt günü yedek kayıt saatinden önce çekilen kayıt adedi hemen değerlendirmeye alınır ve açık kontenjana eklenir.
Kayıt günü yedek kayıt saatinden sonra çekilen kayıtlar sonucunda oluşan açık kontenjan bir sonraki ön kayıt döneminde değerlendirmeye alınır ve o dönemdeki açık kontenjana eklenir. Eğer bu açık kontenjan son hafta oluştuysa Sınav Yürütme Kurulu'nun kayıt süresini uzatmaması durumunda kalan açık kontenjan kullanılamaz.
Yaptırılmayan kayıtlar sonucunda oluşan açık kontenjan bir sonraki ön kayıt döneminde değerlendirmeye alınır ve o dönemdeki açık kontenjana eklenir. Eğer bu açık kontenjan son hafta oluştuysa MEB'in kayıt süresini uzatmaması durumunda kalan açık kontenjan kullanılamaz.
Ön kayıt açılmayan bir dönemde çekilen kayıt olursa, kalan açık kontenjan bir sonraki ön kayıt döneminde değerlendirmeye alınır. Eğer bu açık son hafta oluştuysa MEB'in kayıt süresini uzatmaması durumunda kalan açık kontenjan kullanılamaz.
Hayır, değildir. Okul, taban puanını düşürmemeyi ve öğretim yılını açık kontenjanla sürdürmeyi tercih edebilir. 
Hayır, kılavuzumuzda da belirtildiği gibi ilân edilen kontenjan doldurulmak zorunda değildir. Puan düşürülmeyip öğretim yılına açık kontenjanla başlama yolu tercih edilebilir.
Bu karar okulun Yönetim Kurulu'na aittir. Eğer sınıf tekrarı yapan çok sayıda öğrenci varsa sınıf mevcutlarının fazla artmaması için bu kontenjan kullanılmayabilir.

Hayır, Fransızca eğitim yapan ortaokul mezunlarına ayrılan özel bir kontenjan yoktur.

Hayır, okulumuz yabancı okul statüsündedir ve sınavla öğrenci almaktadır. Bağlı olduğumuz yönetmeliklerde Özel Küçük Prens mezunlarına ayrılan özel bir kontenjan yoktur.
SAJEV Burs, Ücretsiz Okuma ve İndirim Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde verilecek burs oranlarının SAJEV'in kaynakları dikkate alınarak belirleneceği belirtilmektedir. (Güncel oranlar SAJEV'den öğrenilmelidir.)

Özel Küçük Prens Ortaokulu mezunlarından İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi'ne ilk yerleştirmede kayıt yaptıran en yüksek puanlı birinci ve ikinci öğrenciye SAJEV tarafından belirlenecek oranlarda burs verilir. Bu iki burs, öğrenciler Saint-Joseph Lisesi'nin belirlediği kriterlere uygun başarıyı devam ettirdikleri ve disiplin cezası almadıkları sürece lise eğitimleri boyunca sürdürülür. Bu bursları SAJEV ve İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi eşit olarak karşılamaktadır.

Aynı şartları taşıyan 3. ve 4. sıradaki öğrencilere SAJEV tarafından belirlenecek oranda burs verilir. Bu iki burs bir öğretim yılı süresince verilir. Bu bursları SAJEV karşılamaktadır.

Bu burslar diğer burslara eklenebilir ancak toplamı %100'ü aşamaz.
Bu öğrenciler diğer okul mezunları gibi Fransızca ve Türkçe derslerinden Yeterlilik Sınavı'na (eski adıyla Seviye Belirleme) girerler. Başarılı olmaları halinde direkt olarak Lise 1'e geçerler, aksi halde Hazırlık sınıfına devam ederler. Öğrenci velisi, öğrencinin sınavda başarılı olmasına rağmen Hazırlık sınıfını okumasını arzu ediyorsa okul idaresine dilekçe ile başvurabilir.
Hayır, değildir ancak çoğu üniversite artık bu sertifikayı istemektedir. Ayrıca DALF sertifikası başvuru dosyasında artı bir puan oluşturacaktır.

Hayır, Fransız Liselerinin diplomaları DELF B2 veya DALF C1 sertifikası için muafiyet sağlamaz. Okulumuzda, Fransız Kültür Merkezi tarafından öğrencilere yönelik DELF B2 ve DALF C1 sınavları düzenlenmektedir.

DELF B2 / DALF C1 belgesi alabilmek için girilmesi gereken sınavlar hakkında Fransız Kültür Merkezinden detaylı bilgi alabilirsiniz : http://www.ifturquie.org/

Evet. Bu denklik 12 Mart 1963'te kanunlaşmış ve 21 Mart 1963 tarihli "Fransız Resmî Gazetesi"nin 2714., 2734. ve 2735. sayfalarında yayınlanmıştır.
Öğretmenlerin e-posta adreslerine ulaşmak için lütfen web sitemizden Kurumsal > Kadro > Öğretmenler sayfasına gidiniz.
Lütfen web sitemizden Akademik > Mezunlar Hakkında > Yurt Dışında Okuyanlar bağlantısına tıklayınız.

Hayır, yeni bir diploma alamazsınız. Yürürlükte olan yönetmeliğe göre diploma yalnız bir kere alınabilir, daha sonra sadece mezuniyet belgesi düzenlenebilir.

Lütfen ilgili sorunun açıklamasını okuyunuz.

Evet. Mezuniyet belgenizi +90 216 4145260 numaralı telefondan sekreterliği arayarak veya [email protected] adresine talebinizi ve detaylı bilgilerinizi içeren bir e-posta atarak alabilirsiniz.  (TC Kimlik No, İsim Soyadı, Giriş Yılı, Çıkış / Mezuniyet Yılı, hatırlıyorsanız Okul no)

Belge bir gün içinde hazırlanacaktır.

Mezuniyet belgenizi +90 216 4145260 numaralı telefondan sekreterliği arayarak veya [email protected] adresine talebinizi ve detaylı bilgilerinizi içeren bir e-posta atarak alabilirsiniz.  (TC Kimlik No, İsim Soyadı, Giriş Yılı, Çıkış / Mezuniyet Yılı, hatırlıyorsanız Okul no)

Belge bir gün içinde hazırlanacaktır.

Alabilirsiniz. Bunun için +90 216 4145260 numaradan sekreterliği aramanız veya [email protected] adresine detaylı bilgilerinizle e-posta göndermeniz yeterlidir. (TC Kimlik No, İsim Soyadı, Giriş Yılı, Çıkış / Mezuniyet Yılı, hatırlıyorsanız Okul no)

Belge 1 gün içinde hazırlanacaktır.

Evet. Bu denklik 12 Mart 1963'te kanunlaşmış ve 21 Mart 1963 tarihli "Fransız Resmî Gazetesi"nin 2714., 2734. ve 2735. sayfalarında yayınlanmıştır.
Lise Hazırlık sınıfları, her sınıftaki öğrencilerin LGS puanlarının aritmetik ortalaması eşit olacak biçimde ve toplam kız ve erkek öğrenciler her sınıfa eşit oranda dağıtılacak biçimde oluşturulur.

Hazırlık dışındaki seviyelerde aynı işlem öğrencilerin yıl sonu puan ortalamaları kullanılarak gerçekleştirilir.
Öğrencinin sınıfı okul açılmadan bir gün önce öğrenilebilir.

Halen öğrenci olanlar için Web sitemizin ana sayfasından Hızlı Erişim > Okulsis başlığına tıklanmalı ve açılan sayfadaki açıklamalar izlenmelidir.

Yeni kayıt olan öğrenciler ise sınıflarını oryantasyon günü okula geldiklerinde öğreneceklerdir.
Okutulacak kitaplar internet üzerinden satışa sunulacaktır.
Okulumuz özel dersi önermemektedir. İhtiyaç duymanız halinde çevrenize danışmanız en sağlıklı çözüm olacaktır.
Öğrencinin notlarını MEB'in e-okul sitesinden ve okulsis programından TC kimlik no ve okul numarasını girerek günü gününe takip edebilirsiniz. 
Öğrencinin devamsızlığını MEB'in E-okul sitesinden ve Okulsis programından takip edebilirsiniz.
Size gönderilen mektuptaki devamsızlıklardan haberdar iseniz herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur. Haberdar olmadığınız devamsızlıklar varsa veya devamsızlık sayısında hata olduğunu düşünüyorsanız ilgili müdür yardımcısından randevu alıp yüzyüze görüşerek, telefon ederek veya detaylı bir açıklamayla birlikte e-posta atarak durumu bildiriniz.
Öğretmenlerin e-posta adreslerine ulaşmak için lütfen web sitemizden Kurumsal > Kadro > Öğretmenler sayfasına gidiniz.
Ortak sınavlar Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne dayanılarak; puanların daha objektif biçimde verilmesini, aynı seviyedeki sınıflarda işlenen konuların eş zamanlı olmasını ve sınav sorularının zorluk derecesinin eşit olmasını sağlamak için bir seviyedeki tüm sınıfların aynı anda sınanabilmeleri için düzenlenen sınavlardır.

Okul tarafından düzenlenen etkinlikler

a) internet sitesinde yayımlanarak,
b) idareciler tarafından imzalanmış antetli kâğıtlarla,
c) sms ile,
d) e-posta ile 

tüm velilere iletilir.

Karne tarihlerini öğrenmek için lütfen web sitemizin ana sayfasından Akademik > Akademik Takvim bağlantısına tıklayınız.
Hayır. Saint-Joseph öğrencileri üniforma giymeye devam edeceklerdir. (Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nin 1. maddesinin 2. fıkrası bu kararın Yabancı Özel Okulları kapsamadığını açıkça belirtir.)
"Zorunlu ders" öğrencinin, öğretim yılı sonunda başarılı olması gereken ve puan ortalaması 50.00 veya üzerinde olsa bile sınıfını direkt geçmesine engel olacak derstir.
Davranış puanı 100 olan öğrencilerden dönem sonu ortalaması 70.00 ve üzeri olanlar Teşekkür, 85.00 ve üzeri olanlar Takdir belgesiyle ödüllendirilir.
Bir üst sınıfa devam edebilmek için gereken koşullar arasında böyle bir kısıtlama yok. 2 yıl üst üste aynı dersten kalmış olmak bir şey değiştirmez, öğrenci sorumlu geçme koşullarını sağlıyorsa bir üst sınıfa devam edebilir. Sınıfta kalmaz.
Puan, ÖSS'ye girişte AOBP (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı) hesaplamaya yarar. AOBP artık not ortalamasına göre değil puan ortalamasına göre hesaplanmaktadır. Takdir ve Teşekkür Belgeleri puan ortalamasına bağlı olarak verilmektedir.  
Evet, sınıflar öğrencilerin tüm dönem arkadaşlarını daha iyi tanıyabilmeleri için her yıl karıştırılır. Her dönem sonunda sınıfların ortalamaları eşit olacak biçimde, kız erkek sayılarına da dikkat edilerek yeniden düzenleme yapılır.
Hayır, Lise 4'te "Baraj dersi" yok.
Evet, Lise 4'te Türk Dili ve Edebiyatı zorunlu derstir.
Öğrenci daha önce Lise 1, Lise 2 veya Lise 3'te sınıfta kaldıysa 1 yıl, kalmadıysa 2 yıl bekleme hakkı olur.
Hayır, Lise 3'te "Baraj dersi" yok."
Evet : Türk Dili ve Edebiyatı.
Alt sınıftaki kırıklarla birlikte en fazla 6 dersten sorumlu geçilebilir.
Lise 4'e sorumlu geçebilmek için gereken bir not ortalaması yok. Ortalama kaç olursa olsun sorumlu geçilebilir. (Ortalama 50.00 veya üzerindeyse - zorunlu ders olan Türk Dili ve Edebiyatı dersinde başarılı olmak koşuluyla - herhangi bir dersten sorumlu olmadan direkt geçilir.) 
Hayır. (2006-2007 öğretim yılından başlayarak, üst sınıftaki derslerdeki başarı o dersin alt sınıftaki sorumluluğunu kaldırmaz.)
Evet var : Türk Dili ve Edebiyatı.
Lise 1'den en fazla 3 Lise 2'den de 3 olmak üzere toplam en fazla 6 dersten sorumlu geçilebilir.
Lise 2'ye sorumlu geçebilmek için gereken bir puan ortalaması yoktur. Genel puan ortalaması kaç olursa olsun sorumlu geçilebilir. (Puan ortalaması 50.00 veya üzerindeyse - "Zorunlu ders" olan Türk Dili ve Edebiyatı dersi hariç - herhangi bir sorumluluk olmadan bir üst sınıfa direkt geçilir.)"
Hayır. (2006-2007 öğretim yılından başlayarak, üst sınıftaki derslerdeki başarı o dersin alt sınıftaki sorumluluğunu kaldırmaz.)
Hayır, Lise 1'de "Baraj dersi" yok.
Evet : Türk Dili ve Edebiyatı.
En fazla 3 dersten sorumlu geçilebilir.
Lise 2'ye sorumlu geçebilmek için gereken bir puan ortalaması yoktur. Genel puan ortalaması kaç olursa olsun sorumlu geçilebilir. (Puan ortalaması 50.00 veya üzerindeyse - "Zorunlu ders" olan Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile Fransızca hariç - herhangi bir sorumluluk olmadan bir üst sınıfa direkt geçilir.)"
"Baraj dersi" öğretim yılı sonunda veya Yeterlilik Sınavı (Hazırlık sınıfında başarısız olunan derslerden girilen sınav) sonrasında mutlaka başarılı olunması gereken derstir. Baraj derslerinin herhangi birinden başarısız olunursa sınıf tekrarı yapılmalıdır."
Yıl Sonu Puan Ortalaması öğrencinin tüm derslerinden aldığı yıl sonu notlarının derslerin haftalık saatleriyle çarpılıp toplam haftalık ders saatine bölünmesiyle hesaplanan ortalamadır. 
Yıl Sonu Puan Ortalaması ile geçilemeyen dersler zorunlu derslerdir. (Bkz "Zorunlu ders ne demek?")
2012-2013 öğretim yılında itibaren Fen, TM, Sosyal alanları tüm okullarda kaldırıldı. Şu anda Fen ağırlıklı, TM ağırlıklı ve S ağırlıklı seçmeli derslerin olduğu sınıflar mevcut. Ancak diplomada artık alan belirtilmiyor.
Çalışma takvimlerini, Öğretim Yılı > "Çalışma Takvimleri" başlığı altında güncel olarak görebilirsiniz.
Öğrenci belgesi almak için servis masası üzerinden bir talep oluşturulmalıdır.
Belge bir sonraki gün hazırlanır.

Öğrenciler Jira Servis Masasında bir istek açarak not dökümü isteyebilir.

Belge 1 gün içinde hazırlanacaktır.

MEB daha önceki yıllarda özel okul öğrencilerine ücretsiz kitap dağıtmıyordu. Çeşitli mahkeme kararları sonucunda 2014-2015 öğretim yılından itibaren dağıtıyor.
Öğrenciler velîleriyle birlikte, 10. sınıfın sonunda Fen, TM veya S ağırlıklı dersleri seçerler. Ders seçimi öğretim yılı sonunda yapılır. (2010-2011 öğretim yılından itibaren alan seçimi kaldırılmıştır. )
Kayıt günü yedek kayıt saatinden önce çekilen kayıt adedi hemen değerlendirmeye alınır ve açık kontenjana eklenir.
Kayıt günü yedek kayıt saatinden sonra çekilen kayıtlar sonucunda oluşan açık kontenjan bir sonraki ön kayıt döneminde değerlendirmeye alınır ve o dönemdeki açık kontenjana eklenir. Eğer bu açık kontenjan son hafta oluştuysa Sınav Yürütme Kurulu'nun kayıt süresini uzatmaması durumunda kalan açık kontenjan kullanılamaz.
Yaptırılmayan kayıtlar sonucunda oluşan açık kontenjan bir sonraki ön kayıt döneminde değerlendirmeye alınır ve o dönemdeki açık kontenjana eklenir. Eğer bu açık kontenjan son hafta oluştuysa MEB'in kayıt süresini uzatmaması durumunda kalan açık kontenjan kullanılamaz.
Ön kayıt açılmayan bir dönemde çekilen kayıt olursa, kalan açık kontenjan bir sonraki ön kayıt döneminde değerlendirmeye alınır. Eğer bu açık son hafta oluştuysa MEB'in kayıt süresini uzatmaması durumunda kalan açık kontenjan kullanılamaz.
Hayır. Taban puan mutlaka ön kayıtlardan önce duyurulur. Bu duyuru yapılmadan asla ön kayıt veya kesin kayıt yapılmaz.
Ön kayıt yaptırabilmek için öğrenci merkezi sınava girmiş ve ilgilendiği okulun açıkladığı taban puana eşit veya bu puandan daha yüksek bir puan almış olmalıdır.
Ön kayıt işlemi internet üzerinden yapılır.
Ön kayıt için sınav sonuç belgesi gereklidir (ve yeterlidir). Gerekli diğer bilgiler web sitesinden öğrenilebilir.
Ön kayıt sonuçları okul girişindeki duyuru panosundan veya Web sayfamızdan takip edilebilir. Kesin kayıt yaptırlabilmek için önceden duyurulan gün ve saatte okulda bulunmak zorunludur.

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi'ne ön kayıt yaptırmak için internetten başvurmak, form doldurmak ve gerekli izinleri vermek yeterlidir.

Hayır, ön kayıt süresi boyunca ne zaman başvurduğunuzun bir önemi yoktur. İşlemi belirtilen süre içinde yapmanız yeterlidir. Önemli olan öğrencinin sınavda aldığı puanıdır.
Hayır, ön kayıt için herhangi bir ödeme yapılmıyor.
Öğrenci, açıklanan yeni taban puandan daha yüksek bir puana sahipse önceki dönemlerde ön kayıt yaptırmasa da sonraki dönemlerde ön kayıt yaptırabilir.
Ön kayıt süresi bitene kadar gerekli düzeltmeler yapılabilir. Ayrıca, öğretim yılı başladığında velinin e-posta adresinize bir kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir. Formdaki bilgileri güncellemesi ve olası hataları belirtilen süre içinde düzeltmesi için hatırlatma yapılacaktır.
Her kayıt dönemi için farklı olabilen bu bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kayıt çekilen bir özel okula, 2015-2016 öğretim yılından itibaren yeni taban puan şartının sağlanması durumunda tekrar ön kayıt başvurusu yapılabilir. (Eski uygulamada kayıt çekilen bir özel okula ancak Anadolu Lisesi'ne gidenler başvuru yapabiliyordu. Bu kısıtlama kaldırıldı.)

Öğrenci servisleriyle ilgili tüm işlemler kayıtların başladığı ilk günden itibaren okulda veya firmanın okulun karşı sokağında bulunan bürosunda yapılacak ve işlemlere okulun açıldığı ilk gün Küçük Avlu'da bulunacak görevliler aracılığıyla devam edilecektir.

Öğrenci servisleriyle ilgili sorularınız için (okulun açılış tarihinin 2 hafta öncesinden başlayarak) +90 216 3490409'u arayıp firmadan veya +90 216 4145260'ı arayıp servislerden sorumlu müdür yardımcısı Gülnaz Hanım'dan bilgi alabilirsiniz veya [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Hangi bölgelere servis hizmeti olduğunu öğrenmek için lütfen firmayı arayınız : +90 216 3490409
Ortak sınavlar Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne dayanılarak; puanların daha objektif biçimde verilmesini, aynı seviyedeki sınıflarda işlenen konuların eş zamanlı olmasını ve sınav sorularının zorluk derecesinin eşit olmasını sağlamak için bir seviyedeki tüm sınıfların aynı anda sınanabilmeleri için düzenlenen sınavlardır.
Sorumluluk ve Yeterlilik Sınavları'nın sonuçları son sınav gününü takip eden iş günü duyurulur. (Genellikle sınav haftasından sonraki Pazartesi günü.)
DELF sınavları öğrencilerin Fransızca seviyelerini uluslararası geçerli sertifikalarla belgelemelerini sağlamak amacıyla yapılan sınavlardır. Bu sertifikalar, bazı Fransız üniversiteleri tarafından zorunlu tutulmaktadır. DELF sertifikaları ileride öğrencinin cv'si için artı bir puan olacaktır. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgiyi Fransızca koordinatörü Bay Stanislaw'dan, Müdür yardımcıları Rengin Hanım veya Yaprak Hanım'dan edinebilirsiniz.
Hayır, bu sınavların ve sertifikaların sınıf geçmeyle ilgisi yoktur. Bu sınavlar sonunda alınacak sertifikalar öğrencinin cv'si için bir artı puan olacaktır. Yüksek öğreniminize Fransa'da veya yurt dışında devam etmek isterseniz veya Erasmus programına katılırsanız genellikle bu sertifika istenecektir.
Bu karar okulun Yönetim Kurulu'na aittir. Eğer sınıf tekrarı yapan çok sayıda öğrenci varsa sınıf mevcutlarının fazla artmaması için bu kontenjan kullanılmayabilir.
Hayır, Sorumluluk Sınavlarına girebilmek için dilekçe verilmesi gerekmez.
Öğrenci, telâfi sınavına girebilmek için
a) İzinli
b) Görevli
c) Raporlu
olmalıdır.

Her üç durumda da bağlı olduğu müdür yardımcısından "Sınava girebilir" belgesi almalı ve bunu dersin öğretmenine vermelidir.
Telâfi sınavını

a) İzinli durumunun
b) Görevli durumunun
c) İlk aldığın raporun

devam ettiği ve geçerli olduğu tarihlerde kaçırdıysan hak kaybın olmaz.

Aksi halde artık o sınavdan sınava giremezsin ve sınav puanın 0 (sıfır) olarak kesinleşir.
Hayır, bu sınava girmek zorunlu değildir. Bu sınava sadece yeni kayıt olan ve Hazırlık sınıfını atlamak isteyen öğrenciler katılır.
Yeterlilik Sınavı tarihlerini görmek için lütfen web sitemizin ana sayfasından Akademik > Öğretim Yılı > Sınavlar > Yeterlilik (Yeni kayıt) bağlantısına tıklayınız.
Hayır, değildir. Okul, taban puanını düşürmemeyi ve öğretim yılını açık kontenjanla sürdürmeyi tercih edebilir. 
Taban puan okulun Kayıt Kabul Komisyonu tarafından belirlenir.
İstanbul Saint-Joseph'te taban puan Kayıt Kabul Komisyonu tarafından şu bilgiler ışığında belirlenir :
- İçinde bulunulan öğretim yılında sınava katılan toplam öğrenci sayısı,
- Sınava İstanbul'dan katılan öğrenci sayısı,
- Geçen yıllarda kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin İstanbul sıralaması,
- Sınavın bir önceki yıla göre zorluk derecesi,
- Bir önceki dönemde ön kayıt yaptıran öğrenci sayısı,
- Toplam kontenjan (ve diğer okulların kontenjan arttırıp arttırmadıkları),
- Açık kontenjan.
Taban puan kayıt kılavuzunda belirtilen gün ve saatte açıklanır. Güncel tarihleri öğrenmek için lütfen web sitemizin ana sayfasından
Akademik > Kayıtlar sayfasını okuyunuz.
Hayır. Taban puan mutlaka ön kayıtlardan önce duyurulur. Bu duyuru yapılmadan asla ön kayıt veya kesin kayıt yapılmaz.
Hayır. Okulumuzda yatılılık sistemi 1974-1975 öğretim yılı sonunda kaldırılmıştır.
Hayır. Okulumuzda yatılılık sistemi 1974-1975 öğretim yılı sonunda kaldırılmıştır. Yatılı bölüm yoktur.
Hayır, değildir ancak çoğu üniversite artık bu sertifikayı istemektedir. Ayrıca DALF sertifikası başvuru dosyasında artı bir puan oluşturacaktır.

Hayır, Fransız Liselerinin diplomaları DELF B2 veya DALF C1 sertifikası için muafiyet sağlamaz. Okulumuzda, Fransız Kültür Merkezi tarafından öğrencilere yönelik DELF B2 ve DALF C1 sınavları düzenlenmektedir.

DELF B2 / DALF C1 belgesi alabilmek için girilmesi gereken sınavlar hakkında Fransız Kültür Merkezinden detaylı bilgi alabilirsiniz : http://www.ifturquie.org/

Evet. Bu denklik 12 Mart 1963'te kanunlaşmış ve 21 Mart 1963 tarihli "Fransız Resmî Gazetesi"nin 2714., 2734. ve 2735. sayfalarında yayınlanmıştır.

Bu konuda rehber öğretmenlerimiz size yardımcı olacaklardır. İngilizce konuşulan ülkeler için Şule Hanım'a, Fransızca konuşulan ülkeler için Doruk Bey'e öğretim yılı içinde başvurabilirsiniz.

E-posta : [email protected] veya [email protected]

Lütfen web sitemizden Akademik > Mezunlar Hakkında > Yurt Dışında Okuyanlar bağlantısına tıklayınız.

Fransa hükümetinin resmî başvuru sitesi olan Campus France 3 seçenek sunuyor ancak yetenek sınavıyla alan üniversiteler ve bazı diğer üniversiteler bu sistemin dışında dosya ile başvuru alıyorlar.

Hayır yok ancak bazı üniversiteler ek sertifikalar talep edebilir veya özel sınav yapabilir. Bazı fakülteler, bağlı oldukları üniversitelerin senato kararlarına bağlı olarak öğrencinin hazırlık sınıfı okumasını zorunlu kılabilir, DALF C1 isteyebilir.

Açıklama

Bu bölümde veliler tarafından yıllar içinde idareye sorulan soruların cevaplarını bulabilirsiniz.
Sistemdeki sorular her öğretim yılında gözden geçirilmekte ve gerekli güncellemeler yapılmaktadır.
Sorunuzun cevabı sistemde yoksa lütfen detaylı bir açıklama ile [email protected] adresine e-posta gönderiniz.